Intention - Vad är ditt syfte med ditt mala?

Som meditationsverktyg är mala fantastiska. De uppmuntrar oss att ta en paus, andas och reflektera och fokusera oss på våra avsikter och mål i livet. Att använda sig av malapärlor är ett kraftfullt sätt för att manifestera denna energi. Genom att skapa en tydlighet och fokus i vårt sinne leder detta automatiskt till att vi förändrar vårt beteende, de olika mönster vi lever vårt liv efter för att uppnå vår intention eller mål.

Skapa ett mantraord eller affirmation som ligger i enhet med din intention för att skapa ett fokus under meditationen. En affirmation är alltid bejakande och positiv i sin utformning. Om du i perioder eller stunder av stress behöver lugna dig kan du gärna ta i din mala för att påminna dig själv om vem du är, vilka mål i livet du har och ta del av den healingenergi som finns i de stenar och kristaller du bär om din hals eller på din arm.

Genom att bära ditt mala synligt visar du också dina djupaste intentioner till omvärlden.

Vad är dina drömmar och mål?

Alla malas, förutom många andra kvaliteter, är en påminnelse till oss vad som är viktigt i livet. Vad är din intention och hur kommer du dit?

Meditation, mantrameditation, yoga, healing, mindfulness, att studera Veda, ha insikt i vedisk astrologi mm är alla olika verktyg och metoder för att nå sitt mål dvs förfina och rena olika kvaliteter i själen.

Inom yogan är begreppet/den andliga lagen - Lagen om Intention och Önskan: Inneboende i alla avsikter och önskningar finns mekaniken för dess uppfyllelse. När du blir tyst och upprepar dina intentioner i fältet för ren potential, använder du universums organistationsmakt, vilket kan manifestera dina önskemål.

När du bestämmer din intention handlar det om att ta reda på:

Vad drömmer du om?
Vilka mål har du?

MANTRA
Mantra är ett ord man upprepar för att få frid i sinnet... Man behöver även förstå den djupare delen eller förenas med filosofin i mantrat.
Ett av de vanligaste mantrana är AUM....
A = Brahma, Skaparen
U = Vishnu,
Upprätthållaren
M = Shiva, Förgöraren. Punkten står för Nirguna = Det omaifesterade, det som ligger bortom den materiella naturen.

AFFIRMATIONER
Man kan välja att använda sig av affirmationer istället för mantran. Man använder det på samma sätt. Affirmationer eller påståenden är kraftfulla programmerare av det mänskliga sinnet. Affirmationer för välbefinnande under meditation är ett effektivt verktyg att kontrollera sinne och kropp.

CHAKRA
De 7 chakrastenarna används både inom Hinduismen & Buddismen som en påminnelse att fortsätta sträva mot sanning, förståelse och kärlek och genom att göra det så aktiveras chakrana inom dig. Använd specifika mantran för att aktivera energin i de olika chakrana.


"I stillhet räknar jag mina välsignelser med tacksamhet & frid i sinnet..."
Vicky 2017-02-12