Chakrasystemet och dess funktion


Våra chakra

Chakra betyder “hjul” på Sankskrit. De sju chakrana är de huvudsakliga energicentren i den mänskliga kroppen. Varje chakra är placerat på ett specifikt område i kroppen och styr olika funktioner, organ och livsområden. När dess chakra är i balans finns det ett fritt flöde i kropp och själ och vi känner oss i balans och är harmoniska. Om de är i obalans eller blockerade av stress, emotionella eller fysiska problem, kan inte energin flöda fritt på samma sätt. Vi kan då uppleva oss obalanserade både fysiskt, mentalt och känslomässigt.

För att återställa balansen i våra chakra kan man använda kristaller och halvädelstenar för meditation, healing, yoga mm.

Baschakrat

Baschakrat eller Rotchakrat sitter vid slutet av ryggraden och styr energin för kinestetiska känslor och rörelser. Det är grunden för den fysiska och andliga energin i kroppen.

Om chakrat är ur balans kan det visa sig som slöhet, låg aktivitet, låg entusiasm och ett behov av ständig stimulans. Du kan också andligen känna dig ur balans och ha en känsla av att vara ojordad eller frånkopplad från verkligheten. Du kan börja tvivla på din tro, sluta vara lojal mot medarbetare och organisationer eller uppleva lite glädje från fysisk njutning.

Röda, bruna eller svarta kristaller kan hjälpa dig att lösa blockeringar och återställa balansen i Baschakra.

Navelchakrat

Sakralchakrat eller Navelchakrat är belägen under naveln och ovanför blygdbenet på framsidan av bäckenet. Det styr flödet av energi och är centret för tyngdpunkten och livskraften i kroppen.  Det styr informationsflödet från kroppen till sinnet och sinnet till kroppen.

Om chakrat är ur balans kan det visa sig som förvirring, överdrivet beroende av andra, förtryckta känslor, oförmåga att känna glädje, rädsla för sensualitet eller sex, frustration och bitterhet.

När det är i balans känner du välvilja, livsglädje, njutning och är flexibel i både kropp och själ.

Orange eller guldfärgade kristaller kan hjälpa dig att lösa blockeringar och återställa balansen i Navelchakrat.

Solarplexus chakrat

Solarplexus är centrum för energifördelningen. Detta chakra ligger mellan bröstkorgen och naveln.

När Solarplexus chakrat är i balans är du fri att tolka världen genom dina egna tankar och känslor. Vårt intellekt, tankar vi har om oss själva och andra styrs av detta chakra.

Om ditt Solarplexus är ur balans kan du känna rädsla för att väcka andras missnöje eller besvikelse.

Gula kristaller kan hjälpa dig att lösa blockeringar och återställa balansen i Solarplexuschakrat.

Hjärtchakrat

Hjärtchakrat ligger vid mitten av bröstbenet. Det reglerar vår interaktion med den yttre världen. Det styr vad vi omfamnar och vad vi motstår. Det balanserar vårt inre "själv" med vår miljö.

När det är i balans är vi avslappnade. Vi accepterar och interagerar enkelt med andra och de krav som ställs från yttervärlden. Vi kan hantera upp och nedgångar i känslomässiga relationer, förstå dess cykliska natur och acceptera ändringar.

När hjärtchakrat är i balans kan förstå våra egna behov och känslor. Vi upprätthåller balansen i våra relationer med ett ömsesidigt givande och tagande.

N
är hjärtchakrat är ur balans kan du känna att du vill kontrollera eller att du blir kontrollerad i en relation. Du kan vara kritisk mot andras svagheter och få överdrivet starka känslomässiga reaktioner för småsaker.

Grön kristaller kan hjälpa dig att lösa blockeringar i hjärtchakrat och återställa balansen.

Halschakrat

Halschakrat är kroppens röst. Det är som en tryckventil som tillåter energin från de andra chakrana att uttryckas.

Om det är ur balans eller blockerat kan det påverka hälsan och balansen hos de andra chakran. När det är i balans kan vi uttrycka det vi tänker och känner. Vi kan kommunicera våra idéer, tankar och känslor och dela med oss av vår personliga sanning till världen.

När halschakrat är i obalans kan du  känna rädsla eller tvivel om andras avsikter eller upptäcka att du tappar ord. Du kan också ha en känsla av att vara isolerad och missförstådd.

B
lå kristaller kan hjälpa dig att lösa blockeringar i halschakrat och återställa balansen.

Pannchakrat

Pannchakrat eller det tredje ögat är centrum för perception. Det styr vår syn och vardagliga medvetenhet om världen. Vi ser oss själva och omvärlden och tolkar det vi ser. Det är sätet för förståelse och det är viktigt att detta chakra är i balans för att kunna sortera alla våra intryck.

När pannchakrat är i balans ser vi tydligt och förstår vad vi ser. Vi har möjlighet att tolka visuella antydningar och vår uppfattningsförmåga är hög. Våra tankar och interna kommunikation ​​är levande. Vi har perspektiv på händelser och idéer och är öppna för nya idéer, drömmar och visioner. Vi kan vara tyst uppmärksamma och reflekterande.

När pannchakra är ur balans, kan vi sakna perspektiv, ha svårt att se saker tydligt eller ha svårt att förstå vad som är viktigt och inte. Du kan vara oförmögen att arbeta dig igenom problem och bli desorienterad och förvirrad.

Mörkblå/lila kristaller, Indigo, kan hjälpa dig att lösa blockeringar i pannchakrat och återställa balansen.

Kronchakrat

Kronchakrat är inkörsporten till det expanderade universum som finns bortom vår kropp. Den styr hur vi tänker och reagerar på omvärlden och är urkällan för våra föreställningar. Det är centrum till vår andlighet och ansluter oss till de högre planen av existensen, den universella energin och sanning.

När det är i balans är vi samlade och balanserade. Vi vet vår plats i universum och är flexibla och förstår livsflödet. Vi ser saker som de är och låter oss inte bli nedslagna av motgångar eftersom vi vet att det är en viktig del av livet.

När kronchakrat är ur balans eller energin är blockerad kan du känna dig klumpig, ej koordinerad och ur synk med livet. Du kan känna dig oinspirerad, ha en känsla av att världen snurrar på för fort, vara osäker på vem du är eller varför du existerar. Du kan ha svårt att förstå relationer, idéer och drömmar.

Violetta kristaller kan hjälpa dig att lösa blockeringar i kronchakrat och återställa balansen.


"I stillhet räknar jag mina välsignelser med tacksamhet & frid i sinnet..."
Vicky 2017-02-12