Mediala kurser och workshops

Kurser och workshop

Här hittar du både workshop, kurser och cirklar. Alla kan vara med och du utgår alltid efter din egen förmåga. Att vara nyfiken på det mediala området är det enda som krävs och att du tycker att det verkar roligt och spännande... Inga förkunskaper krävs för dessa kurser...

  • Grundkurs Färgdrömmarens kortlek
  • Auran och Färgdrömmarens kortlek
  • Måla och tolka bilder
  • Mediumkurs om färger
  • Kväll med aurafoto
  • Auramastery
  • Workshop med aurafoto

Grundkurs om Färgdrömmarens kortlek

...även som cirkel

Den här grundkursen riktar sig till dig som vill veta mer om hur du kan använda Färgdrömmarens kortlek. Du får lära dig mer om vad alla de 45 färgkorten betyder och  hur du kan tolka dem. Du får under kursens veta mer än bara det som står i häftet om respektive färg och annat smått och gott.

Jag kommer att visa dig hur du lägger stjärnor, hur du kan tänka runt läggningarna både på dig själv och andra, lär dig lita till din intuition, etik och moral.

Kursen innehåller både teori och praktisk.

Tid: 2 dagar 10.00-17.00 (kurs)
Tid: 4x2 timmar (cirkel)
Plats: Kristinehamn eller distans (zoom).

Bokning: Bokning sker via hemsidans butik, Facebook messenger, mail eller telefon/sms.

Kurs Auraläsningar med Färgdrömmarens kortlek

...även som cirkel

Fristående fortsättning...

Den här kursen riktar sig till dig som vill veta lite mer om hur du kan använda Färgdrömmarens kortlek för att tolka auran (energier) och ge vägledning. Om du förstår din egen eller klientens/väns energi, så kommer du också att göra mer korrekta läsningar eftersom du förstår personens grundförutsättningar.

Du får lära dig mer om vad de 45 färgkortens olika personlighetsdrag betyder och hur du kan tolka dem. Du får också lära dig att intuitivt känna av olika personers energier.

Tid: 2 dagar 10.00-17.00 (kurs)
Tid: 4x2 timmar
Plats: Kristinehamn eller distans (zoom)

Bokning: Bokning sker via hemsidans butik, Facebook messenger, mail eller telefon/sms.

Kurs Måla och tolka bilder intuitivt/medialt

...även som cirkel

Jag lär dig att måla landskap och blommor med Encaustic Art (strykjärn och bivax). Med några enkla tekniker kan du skapa fantastiska bilder - alla kan!

När vaxet smälter kan det bli till de mest fantastiska bilder. I dessa målningar uppstår ofta mönster med symboler och ibland även djur, väsen och mycket annat. Det gör att många mediala människor runt hela världen fastnar för just denna målningsteknik.

Jag berättar om lite olika tekniker för hur du kan tolka dessa målningar. Du får öva på att ge vägledning/budskap parvis och i grupp.

Använd din intuition, inspiration och kreativitet för några trevliga kvällar.
Kurskompendium ingår om numerologi, symboler, färgers betydelser, hur du tolkar olika områden i målningarna m.m.

Kursmaterial ingår och lånas om du är med på plats. Om du är med på distans (zoom), så finns materiel i min webbutik.

Tid: 1 dag  10.00-17,00 (kurs)
Tid: 4x2,5 timmar (cirkel).

Plats: Kristinehamn eller distans (via zoom).

Bokning: Bokning sker via hemsidans butik, Facebook messenager, mail eller telefon/sms.

Mediumkurs med färger

Förstå färgerna i ditt mediumskap!

Den här kursen vänder sig till dig som är nyfiken och vill veta mer om färgernas betydelse inom mediumskap och medialitet. Du behöver inga förkunskaper eller vissa förmågor för att delta på kursen – alla är lika välkomna!

Att se eller uppleva färger när man jobbar mediumistiskt eller medialt är ganska vanligt, men vad betyder de egentligen? Denna kurs inriktar sig på hur du förstår och tolkar färger. Du har nytta av informationen inom flera olika discipliner som aura avläsningar, andekontakt, healing, tarot läsningar mm.

När vi föds så föds vi med en viss energi. Den här energin visas som färger i din aura. Genom att förstå vad dessa färger betyder kan du få insikt om dig själv och ditt liv. Under vissa perioder i livet kan dessa färger ”överskuggas” av andra färger beroende på vad du gör och hur du lever ditt liv. Din grundenergi har du ändå kvar livet ut enligt mig!

När vi sedan övergår i andlig form in i andevärlden har vi fortfarande energin/färgen kvar. Precis som man kan läsa av en ande med kropp kan ma
n göra exakt samma sak med en själ utan kropp. Anden förmedlar information genom att visa vilka grundfärger den haft/har.

Färgerna visar karaktärsdrag, personlighet, tankemönster, känslor, upplevelser, erfarenheter, hälsotillstånd mm.

När du får insikt om vad de olika färgerna betyder utifrån en ”mall” jag arbetat ut under många år kan du beskriva anden utifrån en enda färg! Ge råd till klienten osv...

Du får givetvis också insikt om dig själv genom denna metod och får en större förståelse för dig själv och de val du gör, talanger du har osv.

Välkommen till en magisk helg om färgernas språk.

Kursen innehåller både teori och praktik.

Tid: 2 heldagar, 10.00-17.00 båda dagarna.
Plats: Kristinehamn eller på distans via zoom.
Bokning: Bokning sker via hemsidans butik, Facebook messenger, mail eller telefon/sms.

Lite extra info: Du behöver inte jobba som medium, haft kontakt med andevärlden tidigare osv. Kursen vänder som till dig gom är nyfiken på färger och hur man kan koppla dem till olika områden i livet. Det kan vara allt från varför du dras till vissa färger eller kanske inte gillar andra färger. Med mina tolkningsmodeller av färger kan du också öka förståelsen både för dig själv, dina vänner, familj och arbetskamrater mm.

Kväll med Aurafoto

"Färgen på din aura, är färgen på ditt liv"
Aurafoto används inom bl.a personlig utveckling som ett redskap för ökad självkännedom. Färgerna avslöjar våra gåvor och förmågor samt även de sidor av oss själva som vi kanske behöver jobba lite extra med.
Jag berättar om aurafotografering, vad det är, hur man tolkar aurafoton, vilka områden man tittar på osv.
Jag kommer att ta varsitt aurafoto som du kan kika på under tiden... Min tanke är att det ska bli som en grupptolkning. Desto mer jag berättar, ju mer kommer du förstå färgerna i ditt eget aurafoto och vad de betyder för just dig.
Drop-in i mån av plats.
Tid: 2,5 timmar.
Plats: Kristinehamn
Bokning: Bokning sker via hemsidans butik, Facebook messenger, mail eller telefon/sms.
Varmt välkommen!


Auramastery - Auran & din personliga utveckling

I mitt arbete som aurafotograf & färgtolkare vill jag sprida information och kunskap om färgernas magiska värld. Vår energi/aura och dess färger beskriver oss som individer. Vi har alla olika styrkor, förmågor och potential.


Vår inre ”värld” styrs av olika färger och energier och detta styr de beteende som vi har. Färger kan används ”som en mall” för att hjälpa oss att förstå oss själva utifrån vissa specifika principer. 
Om vi lär oss om våra färger har vi lättare att förstå oss själva och förändra eller acceptera den  vi är...
Några timmar fyllda av diskussioner och övningar där du får verktyg som du kan använda dig av i din egen personliga utveckling. Auramastery är en fantastisk metod för att på djupet börja förstå sig själv.
Tid: 5 timmar.
Plats: Kristinehamn
Drop-in i mån av plats.
Bokning: Bokning sker via hemsidans butik, Facebook messenger, mail eller telefon/sms.
Hjärtligt välkommen till en härlig kväll!

Workshop - Lär dig tolka Aurafoto

Hela Färgdrömmaren började egentligen med att jag tolkade aurafoton. Så därför kommer jag nu börja dela med mig om det jag gör och hur jag gör detta.


Kvällen inleds med att deltagarna får sin aura fotograferad.


Victoria förklarar hur vad olika färger betyder, hur man tolkar dem beroende på var de sitter, storlek på chakran mm. Grupp eller/och 1-1 övningar. Kvällen avslutas med lättare tolkning av Victoria. En kväll i färgernas tecken och ett nytt färgglatt sätt att se på dig själv och dina medmänniskor...


Tid: 4 timmar
Plats: Kristinehamn
Drop-in i mån av plats.


Bokning: Bokning sker via hemsidans butik, Facebook messenger, mail eller telefon/sms.
Varmt välkommen till en härlig kväll med mig!