Förstå kraften av färgerna i kristaller

Kristallernas färger

Insikten om att färger har inflytande över det mänskliga sinnet är gammal kunskap. Färger har olika betydelse för människor beroende av deras kultur och religion, men de hur vi påverkas av färger har ingenting med kultur eller religion att göra. Mycket forskning har gjorts om hur vi människor påverkas av färger både till kropp och själ och kristallernas färgenergi påverkar oss på samma sätt som övriga färger. Kristaller bär inte endast energin från olika färger utan varje kristall har även en egen uppsättning energi som kombineras med kristallens färg. Detta är lite av förklaringen till att kristaller har kraft och att vi människor genom historien älskar att bära dem!

Ametistfärgade kristaller

Ametistfärgade kristaller ger dig kreativitet, perception, självkännedom och insikt. Ametist kombinerar den brinnande passion av röd och dämpas med intuitionen från violett. På så sätt hjälper den oss att se med både våra känslor och logik. Denna kombination gör att ametistfärgen står för vision, insikt, fantasi och självkännedom.

Ametist är särskilt användbart i konstnärliga strävanden där nya, originella resultat måste skapas med verktyg och metoder från tidigare. De hjälper oss att visualisera, skapa och uppfinna.

Ametistfärger och kristaller används för att balansera och stärka bas- och kronchakrat.

Blå kristaller

Blå kristaller ger dig förtroende, tro, tålamod och respekt. Blå kristaller är fantastiska när du strävar efter att bli mer uppriktig, agera mer ansvarsfullt, bli mer trovärdig eller trogen. De flesta interaktioner handlar om ett ömsesidigt förtroende.

Blå kristaller är utmärkta för att vi ska agerar utifrån att vara värdiga förtroendet från våra vänner, bekanta och samhälle.

Blå färger och kristaller används för att balansera och stärka halschakrat.

Bruna kristaller

Brun är en bekväm färg att använda och får oss att må bra. Det är färgen för hemmet och naturen och blir därför naturligt en färg för att vara i kontakt med Moder Jord och att vara jordad.

Brun används när du vill återfå fattningen eller koppla av från stressen i ditt liv.

Bruna färger och kristaller används för att balansera och stärka baschakrat.

Grå kristaller

Grå färger och kristaller står för inre sanning, reflektion och kopplar till den feminina energi.

Gröna kristaller

Gröna kristaller ger dig förnyelse, framgång i nya strävanden och god hälsa. Gröna kristaller är hjälpare i allt vårdande, oavsett om det är familjerelationer eller nya företag. De gör att fortsättningen leder till framgångsrik tillväxt och utveckling. Grön symboliserar nytt liv i alla former. De är perfekta för att hålla något på rätt kurs, hålla schemat för ett projekt och livet på rätt spår.

Grön är färgen för fertilitet och förnyelse och har länge använts för att ge nytt liv i en familj, organisation eller samhälle.

Gröna färger och kristaller används för att balansera och stärka hjärtchakrat.

Gula kristaller

Gula kristaller ger upplysning, värme, optimism och klarhet. Gul ger dig möjlighet att göra nya intressen och relationer beständiga. De hjälper dig att ge klarhet i ditt liv och se saker på nya sätt och bli upplyst. De gör att du vaknar upp, blir mer optimistisk och ger mening i ditt liv och relationer.

Gula kristaller används vid en ny början eller i nya projekt när målet kanske inte är fysisk tillväxt.

Gula färger och kristaller används för att balansera och stärka solarplexuschakrat.

Guldfärgad kristaller

Guldfärgade kristaller ger framgång, lycka, kraft och kombinerar upplysningen i gul med glädjen i orange. Guld ger oss den entusiasm och spänning vi behöver i livet. Den berikar anden och värmer oss.

Guld är färgen för överflöd, rikedom, makt och solen. Vi söker färgen instinktivt för att känna oss rika, säkra och framgångsrika.

Guldfärger och kristaller används för att balansera och stärka navelchakrat.

Indigo kristaller

Indigo kristaller ger dig visdom, sanning, värdighet och andligt bemästrande. Indigo är som gjord för introspektion och kan hjälpa dig mycket i din strävan efter visdom. Det är även färgen för dygd och mognad. Indigo kombinerar intuition från den violetta färgen med förtroende från den blå.

Indigo kan hjälpa dig att hitta vägen till ett högre medvetandeplan och förståelse för komplexa relationer. Indigo är också färgen på dömande och lång livslängd.

Indigo färger och kristaller används för att balansera och stärka pannchakrat.

Klara/transparenta kristaller

En starkt renande färg på kristaller.

Multifärgade kristaller

De multifärgade kristallerna kopplas främst till den färg som förekommer mest, men är influerat av alla färger som förekommer.

Multifärger och kristaller används för att balansera och stärka det chakra med den mest dominerande färgen, men påverkar även andra.

Olivfärgade kristaller

Olivfärgade kristaller ger dig uppvaknande, extravagans, lärande och mening. Den väcker upp oss till möjligheter som utvecklas snabbt. Vi kan använda olivfärgade kristaller för att fokusera på det som började bra, men nu behöver styrka för att mogna. Det gör oss öppna för nytt innehåll och nya idéer.

Olivfärgade kristaller hjälper oss att fokusera och förbättra våra tidigare ansträngningar för att söka kunskap, visdom och lyser upp vår väg till förståelse och upplysning.

Olivfärger och kristaller används för att balansera och stärka solarplexus- och hjärtchakrat.

Orange kristaller

Orange kristaller ger dig glädje, vänskap och familjesamhörighet. Orange kombinerar passionen i rött med det glada inslaget av guld. Om du upplever att något saknas i livet men att du inte kan sätta fingret på vad, kan det vara orange som saknas i ditt liv.

Orange är en glad, utåtriktad färg som samlar saker och människor.

Orange färger och kristaller används för att balansera och stärka navelchakrat.

Rosa kristaller

Rosa är en feminin energi som ger beslutsamhet, engagemang och omsorg. Rosa är färgen på kärlek och kristaller med denna energi kan användas när vi söker nya relationer eller romanser. Färgen är också lugnande och bra för att lugna ner starka känslor.

Rosa färger och kristaller används för att balansera och stärka bas- och hjärtchakrat.

Röda kristaller

Röda stenar ger dig energi, mod, passion och kärlek. Röd är en färg för eld och blod. Det är en känslomässig färg som uppmanar till handling eftersom vi blir mer entusiastiska och fyllda med energi.

Röda färger och kristaller används för att balansera och stärka rotchakrat.

Scharlakansröda kristaller

Scharlakansröd är en kombination av röd som ger överflöd och orange som ger glädje. Färgen ger styrka och vitalitet, både fysiskt och andligt. Om du ofta utsätts för risker är detta en fantastisk färg att använda. Om du vill övervinna rädsla eller få bättre självförtroendet är scharlakansröd också utmärkt att använda.

Scharlakansröda färger och kristaller används för att balansera och stärka bas- och navelchakrat.

Silverfärgade kristaller

Silver är färgen för månen, magi och stillhet. Det är en feminin energi och precis som en spegel ger den möjlighet till reflektion och introspektion.

Silver erbjuder en väg till vårt inre medvetande och hjälper till att hitta mönster i inre händelser. Använd denna färg när du söker efter meningen i ditt liv.

Silverfärgade färger och kristaller används för att balansera och stärka navelchakrat.

Svarta kristaller

Svart ger dig kraft, beskydd och trygghet. Svarta kristaller är mycket skyddande och erbjuder en reträttplats, säkerhet att vara dold från dina fiender. Använd svarta kristaller när du är orolig eller på andra sätt behöver avskärma dig från mindre positiva energier.

Svart ger också en känsla av makt och det gör att du känner dig trygg och i kontakt med den naturliga fysiska världen.

Svarta färger och kristaller används för att balansera och stärka baschakrat.

Turkos kristaller

Turkos kristaller ger balans, tolerans och lugn. Den är en blandning av den blå färgen för tröst och den gröna strålen för tillväxt.

Turkos hjälper dig att hitta dig själv genom att du finner jämvikt i ditt liv. Dina känslor blir mer i balans och därmed hittar du ditt sanna jag. Turkos lindrar stress, hjälper dig att övervinna konflikter och hantera ilska.

Turkos färger och kristaller används för att balansera och stärka hjärt- och halschakrat.

Violetta kristaller

Violetta ger dig intuition, förmågan att drömmar, magi, fantasiförmåga och lyx. Den inspirerar vördnad och uppmanar till en känsla av mystik och magi.

Violetta färger är kraftfulla hjälpmedel för att tolka våra drömmar, inspirera oss till stordåd och prestationer samt ger oss tillbaka magin i våra liv och relationer. Den väcker och förvandlar oss, förenar oss på ett till synes mystiska sätt till våra drömmar, vårt förflutna och oss själva. Violett är även färgen på musik.

Violetta färger och kristaller används för att balansera och stärka kronchakrat.

Vita kristaller

Vita kristaller ger dig kraften av upplysning och är färgen på naturens cykler. Vit står för renhet, enhet och oskuld. Vit är också färgen på det kvinnliga könet, manifesterat som gudinna i många kulturer. Det är en kall färg för natten som ger oss den bästa guiden till den dolda världen bortom förståelsen. Vit är färgen på motsägelser och motsatser och den står även för frihet och hopp.

De vita kristallerna är av den andliga världen, det som känns men inte syns. Vita kristaller guidar oss när vi inte vet vart vi går.

Vita färger och kristaller används för att balansera och stärka kronchakrat.


"I stillhet räknar jag mina välsignelser med tacksamhet & frid i sinnet..."
Vicky 2017-02-12