Charms/berlocker & hängen

Amuletter/talismaner

Charms/Berlocker är talismaner som anses ha vissa magiska eller heliga egenskaper. De kan medföra tur, glädje, beskydd & lycka. Symboler används för att förstärka din intention.

Om det är någon speciell charm/berlock eller hänge som du vill ha i ditt mala kan du gärna komma med önskemål.

AUM

Aum symboliserar den hinduiska världssjälen och universum. Hela kosmos sägs ha uppkommit efter att ”aum” uttalats. Det symboliserar dåtid, nutid och framtiden, de tre planen för existens. Aum anses vara det främsta mantrat.

A står för skapande
U står för bevarande
M står för destruering eller upplösning

Buddha

Buddha anses vara lycklig och ger därför en känsla av lycka. Han sägs komma med god energi och fungera som andlig inspiration.

Buddha symboliserar perfektion av självet och symbolen används som en påminnelse om det vi försöker uppnå.

Det är en påminnelse om att följa de fyra ädla sanningarna: Livet är fullt av Lidande, Lidande orsakas av Begär, Lidandet kommer att upphöra när Begären försvinner. Buddha är en symbol för andlig upplysning och kunskap.

Döskalle

Inom buddismen representerar döskallen livets korthet och restriktionerna som finns i det mänskliga sinnet.

Den symboliserar den oundvikliga döden och visar att du till fullo accepterar livets olika skeden fylld av empati.

Fatimas hand/Hamsa

Hamsa betyder fem på arabiska och syftar på handens fem fingrar. Ofta är det ett öga placerat mitt i handflatan som symboliserar ett vakande öga och en moderlig hand.

En symbol för beskydd och tur. Handen symboliserar att vi tar hand om oss själva och beskyddar oss mot ”det onda ögat”. En symbol för beskydd och välsignelse till bäraren.

Fe/Älva

Älvor representerar skönhet och kvinnlighet. De flesta älvor avbildas som kvinnliga och med vingar. Vingar är en symbol för andlighet, frihet, frigörelse och kvinnlig styrka. Vingarna på älvor är det mest utmärkande, och är vad som skiljer dem från andra varelser.

Deras vingar är ofta avbildade som en manifestation av det mänskliga psyket.

Fjäder

Fjädern symboliserar att allting finns tillgängligt.

Fjädrar representerar naturlig förtjänst, kraft och visdom.

Fjäril

Fjärilen är en symbol för omvandling på grund av sin omvandlingsprocess.

Föreställ dig att du går igenom samma omvandling och förändras så att det inte går att känna igen dig efteråt.

Fredssymbol

En symbol för att i grunden avvisa våld och konflikter.

Hjärta

Hjärtat har länge ansetts vara en symbol för kärlek, välgörenhet, glädje och medkänsla.

Kerub

Keruben en kraftfull ängel och är ansvarig för att skydda Gud och himlen.

Knut

Knuten är en symbol för kärlek, union och föreviga band av hängivenhet. Det kan vara en symbol för bindning av lösa ändar i ditt liv, skydd, att binda rädsla eller illvillig energi.

Den ändlösa knuten har ingen början eller slut och symboliserar Buddhas oändliga visdom och medkänsla. Det indikerar kontinuiteten som är den underliggande verkligheten av existensen.

Kors

Korset symboliserar hälsa, fertilitet, liv, odödlighet, föreningen av himmel och jord, ande och materia.

Det ses också som en kosmisk axel och representerar människan, de fyra väder-strecken, fyra säsonger, fyra element osv...

Livets blomma/

Seed of life

Seed of Life är en universell symbol för skapandet. Namnet på mönstret ger en inblick i den djupare meningen och syftet med symbolen.

I Livets blomma finns en hel kosmologi av medvetandet som ”kodas” in i denna geometriska symbol. De 6 cirklarna passar alltid exakt runt den 7:e cirkeln som har samma storlek.

Varje cirkel passar exakt ihop med de andra... Det blir som nyckel och lås! De 7 cirklarna speglar våra chakra, färgerna i regnbågen och musikens tonskalor. Det visar livets oändlighet, fraktala natur och ja, tolkningen är oändlig, precis som symbolen.

Livets träd

Livets Träd har många olika betydelser. Den speglar himlen och underjorden och är även en symbol för livet och förbinder allt skapande.

Det kan vara världens träd eller ett kosmiskt träd. Buddhas upplysning skedde ju också som bekant under ett träd.

Lyckoelefant

Elefanten är en symbol för makt, värdighet, intelligens och fred. Den symboliserar gudomlighet och välvilja.

Den symboliserar visdom, klokhet, lojalitet, styrka, kraft, trofasthet och lång livslängd. Elefanten är också en stark symbol för lycka.

Lotusblomma

Lotusblomman är en symbol för våra olika chakran. Den drar ihop sig under natten och slår ut igen nästa morgon. Lotusblomman representerar andligt uppvaknande, renhet, fruktbarhet, rikedom, evighet och renhet.

Alla dessa renande egenskaper härstammar från lotus-blommans enastående förmåga att växa i mörka och grumliga vatten till att växa upp och bli så fantastiskt vackra.

Löv/Blad

Löv och träd har en stark koppling till naturen och naturens andar. Löven är också en symbol för moder jord och att när du vänder blad går en ljusare framtid till mötes.

Blad/löv är alltid under en konstant förändring och inspirerar dig att göra detsamma.

Tofs

Tofsen är en symbol för lotusblomman, som i sin tur är en symbol för våra olika chakran.

Färgen på tofsen avgör vilket chakra som avses.

Trollslända

Trollsländan är en symbol för förändring i termer av självförverkligande.

Förändringen kommer från mental och känslomässig mognad och förståelsen för den djupare meningen av livet.

Yin/Yang

Ordet Yin betyder ”skuggiga sidan” och Yang betyder ”Solsidan”.

Yin & Yang är utgångspunkten för förändring. När något är helt är det oföränderligt, när du delar det i två halvor som Yin/Yang upprör jämvikten.

Detta startar en process där båda halvorna strävar efter att uppnå balans med varandra.

Änglavingar

Änglavingar kopplas till änglar och symboliserar skydd, tillgivenhet och harmoni. Änglar ger hopp och lycka.


"I stillhet räknar jag mina välsignelser med tacksamhet & frid i sinnet..."
Vicky 2017-02-12